Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada ja ostusumma tagastatakse Teie pangakontole.

1.Toote tagastamiseks kirjutage meie klienditoe e-maili aadressile info@rcfly.ee ning me saadame teile edasised juhised.
2.Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Tellija arveldusarvele 14 päeva jooksul alates kauba tagastatava toote jõudmist meieni.
3.Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning ta peab olema originaalpakendis.

Garantii

Juhul, kui tootel ilmneb mingi viga, tuleks sellest teatada kirjutadesmeie e-mailile. RcFly.ee garantiitingimused on järgmised:

1. Pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates toote üleandmisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.
2. Pretensioonide esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile või asendamisele. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning töö kui varuosade maksumus.
3. Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.
4. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.
5. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale.
6. RcFly.ee ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

– ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui toodet on remontinud tootja poolt volitamata isik);
– välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.
– toode ei tööta omaniku süül, ebaõige kasutamise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

7. Pretensiooni esitamiseks tuleks kirjutada meie klienditoe e-maili aadressil info@rcfly.ee ning me saadame teile edasised juhised.